Making Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionals
Making Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionals

Mogen we even meeluisteren?

Making Sense On The Job

Dit is In Company Plus. Niet alleen door training, maar ook door intervisie, coaching en procesbegeleiding kan Making Sense bijdragen aan een professionele communicatie. On the job betekent ook dat we aanwezig zijn bij vergaderingen, gesprekken, presentaties of werkconferenties, om ter plekke de luisterbereidheid en luistervaardigheid te faciliteren.

Er kan een analyse voorafgaan aan onze interventies om te bezien op welke manier het Verbonden Luisteren zijn meerwaarde heeft in jouw organisatie. Waar wringt de schoen? Wat belemmert het contact? Of hoe leren we excelleren? Making Sense kan helpen het verschil te maken, de kansen te zien en ze te benutten.

Neem contact op voor meer informatie. Of schets ons per mail kort jouw vraag en situatie om in te schatten of Making Sense van nut kan zijn.