Making Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionals
Making Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionalsMaking Sense Luistertraining voor professionals

Kunnen alle kansen doorklinken?

Making Sense In Company

Making Sense is een uitgelezen middel om de teamcommunicatie op een hoger plan te krijgen. Door naar elkaar te luisteren benut je het potentieel en de verschillen binnen het team beter. Daarmee kun je synergie in gang te zetten.

Innovatie, HRM, intern adviseren, kennismanagement, organisatieverandering, het zijn zaken waarbij luisteren een sleutelrol vervult.

Klantgerichtheid, serviceniveau, vraaggericht werken, burgerparticipatie: het begint bij Verbonden Luisteren.

Luisteren - naar jezelf en de ander - is een manier om betekenis te verlenen aan elke samenwerking, elk contact, ook als het botst, wringt, of verwart. Making Sense helpt het bewustzijn en de (luister)vaardigheden te ontwikkelen om het beste uit een situatie te halen. Passend bij de actuele vragen werken we met een beetje theorie en veel eigen praktijk. We verkennen de grenzen van ieders luisterbereidheid en benutten die ook.

Neem contact op voor meer informatie. Of schets ons per mail kort je vraag en situatie om in te schatten of Making Sense van nut kan zijn.